Οι υπηρεσίες μας

Α. Μελέτες

  • Μελέτες μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Μελέτες ενεργειακής απόδοσης
  • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
  • Τοπογραφικές μελέτες
  • Μελέτες αδειών δόμησης
  • Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Β. Κατασκευές

  • Έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Έργα εξοικονόμησης ενέργειας
  • Οικοδομικά έργα
separator
Επικοινωνία
contact us
Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες και τα έργα μας επικοινωνώντας μαζί μας.


find us on facebook   visit us on twitter
Menu